FAQ

Werkgevers

Wat is jullie werkwijze/procedure

Als u een vacature heeft, neemt u contact op met Antenna. Een van onze consultants zal dan bij u langskomen om het functieprofiel te bespreken en de cultuur van uw bedrijf te proeven. Daarna zullen wij aan de slag gaan om de juiste kandidaat voor uw vacature te werven. Wij hebben een groot bestand opgebouwd in de vele jaren dat wij bestaan maar werven tevens continue via diverse (online) kanalen. Wij zullen een selectie maken van de best passende kandidaten, onze eigen toelichting hierop geven en de kandidaten aan u voorstellen. Na een sollicitatiegesprek met de desbetreffende persoon kunt u beslissen of u de kandidaat wilt aannemen. Wij zullen met u bespreken wat de beste constructie is, tijdelijk (als proeftijd) via Antenna of direct in dienst bij uw bedrijf.

Hoe lang kan ik een uitzendkracht via Antenna laten werken?

Via Antenna mag u een uitzendkracht maximaal 5,5 jaar inhuren. Door de Wet Werk en Zekerheid blijft Fase A 78 gewerkte weken duren. Fase B is echter verlengd naar een periode van 4 jaar. Binnen fase B kunnen uitzendondernemingen 6 uitzendovereenkomsten sluiten voor bepaalde tijd.

Wat kost een uitzendkracht?

Dit is afhankelijk van de functie, het salaris, de contractvorm en de duur van de uitzending.  
 
Het uurtarief wat u betaalt voor de inleen van de uitzendkracht is een all-in tarief met als basis het bruto uurloon vermeerderd met vakantiegeld, vrije dagen en eventueel kort verzuim. Tevens zijn in het uurtarief de kosten opgenomen die voortkomen uit cao verplichtingen zoals pensioen en opleiding, de sociale premies en afdrachten en doorbetaling bij ziekte. 
 
U krijgt alleen een factuur voor de gewerkte uren. Als de uitzendkracht ziek is of met verlof dan betaalt Antenna de uitzendkracht zelf door.
 
Bereken hier uw uurtarief
 

Wie betaalt de uitzendkracht in geval van ziekte?

Indien de uitzendkracht ziek wordt gedurende de uitzendperiode, komen de kosten voor rekening van Antenna.

Welke rechten heeft een uitzendkracht op basis van de beloningsregeling van de opdrachtgever?

Alle uitzendkrachten hebben direct bij aanvang recht op de beloningsregeling van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de uitzendkracht dezelfde rechten heeft als de vaste medewerkers op het gebied van:

  • het geldende loon in de schaal
  • adv vergoeding indien van toepassing
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden
  • periodieke en initiële loonsverhogingen
  • (on)kostenvergoedingen
     

Wat is het voordeel van regionaal tegenover landelijke dekking?

Antenna kent de regio. Onze consultants komen uit uw omgeving, weten wat er speelt en hebben een persoonlijke binding met de regio. Hierdoor is onze betrokkenheid extra groot. Doordat onze consultants al jarenlang binnen Antenna werken, weten wij wat onze klanten zoeken; zowel in profiel als qua persoonlijkheid. 

Hoe werkt het fasensysteem?

De ABU CAO bestaat uit drie fasen te weten fase A, B en C.
 
Fase A duurt 78 gewerkte weken. Korte onderbrekingen i.v.m. vakantie of ziekte worden niet meegeteld. Indien in fase A het werk langer dan 26 weken wordt onderbroken, begint de telling van fase A opnieuw. Zonder onderbrekingen duurt fase A dus 1,5 jaar. 
 
Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze fase kan de uitzendkracht maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangeboden. Het uitzendbureau is niet gehouden aan een minimale termijn voor de arbeidsovereenkomsten. Na een onderbreking van meer dan 13 weken begint de telling opnieuw. Na een onderbreking van meer dan 26 weken start de uitzendkracht weer aan het begin van fase A. Na het zesde contract of aan het einde van fase B komt de uitzendkracht in fase C.
 
In fase C komt de uitzendkracht voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau.
 

Wat is het verschil tussen payrolling en uitzenden

Het verschil tussen payrolling en uitzenden is dat bij payrolling de werknemer geworven wordt door de opdrachtgever. Antenna is vervolgens werkgever en betaalt het salaris. De payrollkandidaat valt, net als een uitzendkracht, onder de CAO voor uitzendkrachten. 

Kan ik mijn vaste werknemer bij jullie op de payroll zetten om flexibel te blijven?

Ja, dit kan. U kunt dan gebruik maken van het flexibele fasensyteem uit de CAO voor uitzendkrachten. Wel zullen wij eerst goed kijken naar het opvolgendwerkgeverschap, dat houdt in dat wij zullen bekijken hoe lang de werknemer al bij u in dienst is. Afhankelijk daarvan zullen wij u een payroll voorstel doen.

Contactgegevens

 
Vestigingen
Antenna Aalsmeer
0297 380 580
aalsmeer@antennagroep.nl

Antenna Alphen a/d Rijn
0172 245 945
alphen@antennagroep.nl

Antenna Nieuw-Vennep
0252 629 729
nieuwvennep@antennagroep.nl

JUSTIN recruitment Amsterdam
020 612 4945
amsterdam@justinrecruitment.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30u – 17.30u

Consultants